Podziękowania

Podziękowania

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu składa serdeczne podziękowania dla Pani Jolanty Urbanik Burmistrz Gminy Jedlicze i Pani Joanny Bril Radnej Sejmiku Województwa za wspólne starania, które zaskutkowały utworzeniem Zespołu Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny. Od 01.02.2023 r. w SPG ZOZ w Jedliczu ul. Traugutta 3 będziemy realizować świadczenia zdrowotne w w/w zakresie bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ. Zespół poszerza dotychczasową działalność o usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne i terapię środowiskową dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia. Zespół oferuje diagnozę psychologiczną, pomoc doraźną (w tym interwencję kryzysową) jak i terapię długoterminową dla dzieci i młodzieży, i opiekunów. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych psychoterapeutów, psychologów oraz terapeutów środowiskowych zarówno w ośrodku jak i miejscu pobytu świadczeniobiorcy. Dane do kontaktu zawiera plakat informacyjny zamieszczony na naszej stronie www.

Informacja o zawarciu umowy o powierzenie grantu

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

Uprzejmie informujemy, iż SPG ZOZ w Jedliczu po przejściu pozytywnie kolejnych etapów kwalifikacji do powierzenia grantu z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w ramach POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami, zawarł umowę na przedsięwzięcie pn.”Dostępność Plus dla zdrowia w SPG ZOZ w Jedliczu”. Maksymalna wartość grantu wynosi 717 404,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie działań w zakresie wprowadzenia zmian architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych w SPG ZOZ w Jedliczu. Więcej informacji w zakładce „Projekty”.