Informacja dla pacjentów z zakresu leczenia stomatologicznego

Informacja dla pacjentów z zakresu leczenia stomatologicznego

SPG ZOZ w Jedliczu informuje, iż od 18.08.2020 r. wznawia udzielanie świadczeń w Poradni Stomatologicznej mieszczącej się  w szkolnym gabinecie stomatologicznym

– budynek szkoły podstawowej ul. Dr F. i Z. Tokarskich 5 38-460 Jedlicze , w zakresie świadczeń ogólno stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Godziny realizacji świadczeń:
poniedziałek, czwartek od godz. 12.00 do godz. 18.00
wtorek, środa, piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna , która będzie możliwa:

od 10.08.2020 r. od godz. 8.00 do godz. 11.30 pod numerem telefonu 13 30 611 23, a w terminie od 18.08.2020 r. w godzinach pracy gabinetu.

 

Ważna informacja – pobieranie materiału do badań analitycznych

Ważna informacja – pobieranie materiału do badań analitycznych

Od 01.07.2020 r. pacjenci mogą skorzystać z możliwości pobierania materiału do badań analitycznych w Przychodni Rejonowej SPG ZOZ w Jedliczu w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 9.00.

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego i zachowanie wymaganych procedur wydłuży się czas obsługi pacjenta, co może wpłynąć na zmniejszenie ilości załatwianych osób.

Prosimy o wyrozumiałość.

SZANOWNI PAŃSTWO

SZANOWNI PAŃSTWO

SPG ZOZ w Jedliczu, informuje, że w dniu 15.06.2020 r. została otworzona REHABILITACJA AMBULATORYJNA przy ul. Traugutta 3 w Jedliczu.

Pacjenci będą mogli skorzystać z szerokiego wachlarza usług fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu takich jak laser, krioterapia, masaż wirowy czy fala uderzeniowa.

Dostępność realizacji świadczeń zdrowotnych w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Ze względów bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19 ustala się organizację rejestracji w godzinach od 9.00 do 10.00 i rekomenduje kontakt telefoniczny nr telefonu 13 30 612 88 .

Tylko w uzasadnionych przypadkach należy dokonywać rejestracji w miejscu udzielania świadczeń!

Informujemy jednocześnie, że w pierwszej kolejności zostaną zrealizowane zabiegi, które w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie zrealizowano w Rehabilitacji Ambulatoryjnej w Jaszczwi w miesiącach marzec-kwiecień 2020r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Uwaga

UWAGA!

od 01.06.2020 r. będzie można skorzystać z porad specjalistycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz porad w poradni psychiatrycznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, a w uzasadnionych przypadkach w zależności od decyzji lekarza także w miejscu udzielania świadczeń Przychodnia Rejonowa ul. Traugutta 3 38-460 Jedlicze.

Zasady rejestracji i realizacji świadczeń (ustalenie terminu w zależności od prowadzonej kolejki    do określonej poradni specjalistycznej ) zostają przywrócone z zachowaniem niezbędnych ograniczeń co do możliwości przebywania osób w poczekalni. Pacjenci, których wizyta będzie umówiona na konkretną godzinę proszeni są o zgłaszanie się na czas wizyty.

Świadczeń stomatologicznych udziela

PORADNIA STOMATOLOGICZNA w miejscu udzielania świadczeń Jaszczew 8

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ ORAZ OGRANICZENIE KONTAKTÓW Z PODMIOTEM DO NIEZBĘDNYCH SYTUACJI, PROSIMY RÓWNIEŻ O NIEBLOKOWANIE LINII TELEFONICZNYCH W PRZYPADKACH PORAD, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ PILNEGO JEJ UDZIELENIA !!!

 

WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa,  SPG ZOZ w Jedliczu od 16.03.2020 r. realizuje zapobiegawcze środki dostosowane do obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego rejestracja pacjentów powinna odbywać się wyłącznie telefonicznie na numer telefonu:

Jedlicze   13 43 520 31, 13 43 520 30

Jaszczew 13 43 122 08

Personel medyczny dokona wywiadu i oceni zasadność umówienia wizyty na konkretną godzinę, wizyty osobiste będą realizowane tylko w przypadkach pilnych i uzasadniających przyjęcie pacjenta w poradni podstawowej opieki zdrowotnej, miejsce udzielania świadczenia:

  • Przychodnia Rejonowa w Jedliczu

  • Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi

Przypominamy o możliwości wystawienia e-recepty w przypadku potrzeby kontynuacji leczenia bez wizyty osobistej pacjenta pacjent może uzyskać teleporadę w godzinach realizacji świadczeń przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Pobieranie materiału do badań analitycznych

Ważna informacja – pobieranie materiału do badań analitycznych

Od 01.07.2020 r. pacjenci mogą skorzystać z możliwości pobierania materiału do badań analitycznych w Przychodni Rejonowej SPG ZOZ w Jedliczu w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 9.00.

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego i zachowanie wymaganych procedur wydłuży się czas obsługi pacjenta, co może wpłynąć na zmniejszenie ilości załatwianych osób.

Prosimy o wyrozumiałość.

Rehabilitacja ambulatoryjna

Rehabilitacja ambulatoryjna

SZANOWNI PAŃSTWO

SPG ZOZ w Jedliczu, informuje, że w dniu 15.06.2020 r. została otworzona REHABILITACJA AMBULATORYJNA przy ul. Traugutta 3 w Jedliczu.

Pacjenci będą mogli skorzystać z szerokiego wachlarza usług fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu takich jak laser, krioterapia, masaż wirowy czy fala uderzeniowa.

Dostępność realizacji świadczeń zdrowotnych w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Ze względów bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19 ustala się organizację rejestracji w godzinach od 9.00 do 10.00 i rekomenduje kontakt telefoniczny nr telefonu 13 30 612 88 .

Tylko w uzasadnionych przypadkach należy dokonywać rejestracji w miejscu udzielania świadczeń!

Informujemy jednocześnie, że w pierwszej kolejności zostaną zrealizowane zabiegi, które w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie zrealizowano w Rehabilitacji Ambulatoryjnej w Jaszczwi w miesiącach marzec – kwiecień 2020 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!