Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 717 404,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki oraz gabinetów lekarskich
i zabiegowych w pełni dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, skorzystać z nowego sprzętu medycznego, łatwiej poruszać się po placówce, skorzystać z rozwiązań cyfrowych ułatwiających umówienie się na wizytę lekarską w ramach POZ.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.