LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Do stomatologa nie jest wymagane skierowanie. Pacjentowi zgłaszającemu z bólem zęba świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia w każdej placówce, która ma podpisaną umowę na świadczenie usług ogólno stomatologicznych w ramach NFZ.

Wybrane świadczenia należne pacjentom w ramach ogólnostomatologicznych świadczeń gwarantowanych

– „Białe plomby” przysługują w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3).

W przypadku dorosłych jest to tzw. kompozytowy materiał chemoutwardzalny. W przypadku dzieci do 18 r.ż. jest to szybkoschnący światłoutwardzalny materiał kompozytowy. W pozostałych zębach przysługują plomby szare – amalgamatowe.

– Leczenie kanałowe – osobom dorosłym przysługuje leczenie kanałowe od kła do kła (3-3). Dzieciom i młodzieży do 18 r.ż., kobietom w ciąży i połogu (do 42. dnia po porodzie) przysługuje leczenie kanałowe wszystkich zębów obejmujące leczenie do 3 kanałów w zębie.

Proteza częściowa z zastosowaniem elementów doginanych od 5 brakujących zębów lub w przypadku bezzębia – proteza całkowita szczęki lub żuchwy. Świadczenia protetyczne przysługują 1 raz na 5 lat. Naprawa protezy zębowej przysługuje raz na 2 lata. Pacjentom, którzy przeszli operacyjne leczenie nowotworów w obrębie twarzoczaszki, protezy przysługują bez ograniczeń czasowych.

Znieczulenie jest refundowane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentom ubezpieczonym  przysługują ponadto:

-badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej – raz w roku

-kontrolne badania lekarskie – 3 razy w roku

-zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne

-leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

-usunięcie kamienia nazębnego

-usunięcie zęba jedno i wielokorzeniowego.

 

Z leczenia stomatologicznego można skorzystać w dwóch lokalizacjach

  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA Jaszczew 8 38-460 Jedlicze w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych  
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI mieszcząca się w Szkole Podstawowej ul. Tokarskich 5, 38-460Jedlicze w zakresie świadczeń przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. oraz świadczeń dla uczniów szkół, dla których organ prowadzący zawarł porozumienie o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078).