OPIEKA PALIATYWNO – HOSPITACYJNA W DOMU PACJENTA

Świadczenia w opiece paliatywno-hospicyjnej to opieka medyczna sprawowana nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne schorzenia. Opieka ta sprawowana jest u kresu życia lub w fazie znacznego zaawansowania choroby. Celem opieki jest poprawienie jakości życia pacjentów i ich rodzin w ostatniej fazie choroby, która nie poddaje się leczeniu przyczynowemu.

W ramach opieki paliatywno-hospicyjnej zapewniamy:

 • zwalczanie wszechogarniającego bólu
 • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych
 • pielęgnację
 • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych
 • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia
 • edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników

 

Warunkiem objęcia opieką paliatywno-hospicyjną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest:

 • posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • pisemna zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną i hospicyjną w domu pacjenta.

SPG ZOZ w Jedliczu. realizuje świadczenia w opiece paliatywno-hospicyjnej w ramach hospicjum domowego, czyli opieki prowadzonej w domu chorego. Zespół hospicyjny współpracując z rodziną roztacza opiekę nad pacjentem w jego domu, w sytuacji, gdy jest on już wypisany ze szpitala, po ostatnich zabiegach zwalczających chorobę, jakie można było przeprowadzić z medycznego punktu widzenia.

 Lokalizacja gabinetu pielęgniarki hospicjum domowego

 • Ośrodek Zdrowia Jaszczew 8 38-460 Jedlicze