Opieka psychiatryczna

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA w ramach kontraktu z NFZ realizuje zakres świadczeń  psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych, zajmuje się leczeniem wszelkich zaburzeń natury psychicznej. Pacjenci poradni oprócz porad lekarskich mają możliwość również skorzystania ze świadczeń udzielanych przez psychologa.  W przypadku potrzeby skorzystania z porad w zakresie: – zaburzeń lękowych, nerwic,- depresji i zaburzeń nastroju,- schizofrenii,- chorób wieku podeszłego,- zaburzeń emocjonalnych,- zaburzeń zachowania,- upośledzeń umysłowych,- innych zaburzeń osobowości należy zarejestrować potrzebę wizyty w poradni.  Aby skorzystać z bezpłatnych usług w PORADNI PSYCHIATRYCZNEJ w ramach kontraktu z NFZ, nie jest wymagane skierowanie od innego lekarza.  Podejrzewane lub zdiagnozowane schorzenia, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba  wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym nie powinna pozostawać bez opieki lekarza specjalisty w zakresie psychiatrii. 

Z leczenia w w/w poradni można skorzystać w lokalizacji

  • Przychodnia Rejonowa ul. Traugutta 3 38-460 Jedlicze