ZOZ Jedlicze

Projekt "Dostępność plus dla zdrowia w spg zoz jedlicze"

O projekcie

Wnioskodawca: SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JEDLICZU
Okres realizacji: 01.11.2022 – 31.08.2023

Celem projektu jest przeprowadzenie działań w zakresie wprowadzenia zmian architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych w SPG ZOZ, przyczyniających się do zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w ramach POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zadania

  1. Prace remontowe w obiekcie Przychodni Rejonowej w Jedliczu w zakresie poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  2. Zakup urządzeń i sprzętu medycznego zwiększające dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  3. Doposażenie sprzętowe serwerowni i zakup oprogramowania do obsługi usług medycznych.
  4. Przeszkolenie kadry SPG ZOZ w Jedliczu w zakresie: „Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością”, kompetencji cyfrowej oraz komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Finansowe przedsięwzięcia:

WARTOŚĆ GRANTU: 717 404,00 PLN, w tym:

  • Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 604 628,09 PLN
  •  Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa: 112 775,91 PLN
  •  Wkład własny: 0,00 PLN

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki oraz gabinetów lekarskich
i zabiegowych w pełni dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, skorzystać z nowego sprzętu medycznego, łatwiej poruszać się po placówce, skorzystać z rozwiązań cyfrowych ułatwiających umówienie się na wizytę lekarską w ramach POZ.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.  
Logo projektu "Dostępność Plus dla Zdrowia"
Przejdź do treści