PRZYCHODNIA REJONOWA W JEDLICZU

PRZYCHODNIA REJONOWA

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Ogólna 

dni i godziny dostępności poradni

od poniedziałku  do piątku

miedzy godz. 8.00 a godz. 18.00

 


Lek. Bolesława Goleń – specjalista medycyny rodzinnej, specjalista chorób wewnętrznych

przyjmuje pacjentów:

Poniedziałek   od godz. 10.30 do godz. 14.45

Wtorek            od godz. 8.30 do godz. 13.30 

Środa              od godz. 11.00 do godz. 13.30          

Czwartek        od godz. 8.30 do godz. 13.30

Piątek              od godz. 8.30 do godz. 13.30

oraz realizuje wizyty domowe

 

Lek. Sabina Rąpała – specjalista chorób wewnętrznych

przyjmuje pacjentów:

Poniedziałek   od godz. 13.00 do godz. 17.30

Wtorek            od godz. 08.00 do godz. 14.30    

Środa              od godz. 13.30 do godz. 16.00          

Czwartek        od godz. 08.00 do godz. 14.00

Piątek              od godz. 08.00 do godz. 12.50  

oraz realizuje wizyty domowe

 

Dr nauk medycznych Sabina Dobosz – lekarz pediatra, specjalista w zakresie chorób zakaźnych

przyjmuje pacjentów:

Poniedziałek   od godz. 8.00 do godz. 12.30

Wtorek            od godz. 8.00 do godz. 11.30 

Środa              od godz. 13.00 do godz. 16.30          

Czwartek        od godz. 16.00 do godz. 17.40

Piątek              od godz. 8.30 do godz. 12.00

oraz realizuje wizyty domowe

 

Lek. Halina Lorenc – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista alergolog

przyjmuje pacjentów:

Poniedziałek   od godz. 8.00 do godz. 10.40

Piątek              od godz. 8.00 do godz. 10.40

oraz realizuje wizyty domowe

 

Lek. Barbara Leiva Magarinos – specjalista chorób wewnętrznych

przyjmuje pacjentów:

Piątek              od godz. 15.00 do godz. 17.00

Lek. Roman Boruta – specjalista pediatra

przyjmuje pacjentów

Czwartek od godz. 16.00 do godz. 18.00

 
Pobieranie materiału do badań analitycznych     

Poniedziałek   od godz. 7.00 do godz. 9.00

Wtorek            od godz. 7.00 do godz. 8.15 

Środa              od godz. 7.00 do godz. 9.00  

Czwartek        od godz. 7.00 do godz. 9.00

Piątek              od godz. 7.00 do godz. 9.00

           


SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA

 Poradnia Dla Kobiet

Lek. Stanisław Kuczaspecjalista położnictwa i ginekologii              

Środa  od godz. 08.00 do godz. 12.00

Lek. Aldona Świstakspecjalista położnictwa i ginekologii  

Poniedziałek od godz. 15.30 do godz. 19.30

Lek. Ewelina Gładysz – specjalista położnictwa i ginekologii

Poniedziałek   od godz. 8.00 do godz. 13.00

Poradnia Endokrynologiczna

Lek. Małgorzata Harasimowiczspecjalista endokrynolog

Wtorek             od godz. 14.00 do godz. 20.00

Środa               od godz. 7.30 do godz. 12.00

 

Poradnia Otolaryngologiczna

Lek. Paweł Rygiel specjalista otolaryngolog

Poniedziałek   od godz.15.15 do godz. 20.00

Czwartek        od godz. 10.30 do godz. 16.00

 

 

Poradnia Kardiologiczna

Lek. Małgorzata Krzanowskaspecjalista kardiolog

Wtorek            od godz. 15.15 do godz. 20.00

Czwartek        od godz. 15.15 do godz. 20.00

 

Poradnia Okulistyczna

Lek. Łucja Topolskaspecjalista okulistyki

Wtorek            od godz. 15.30 do godz. 19.00

Czwartek        od godz. 12.00 do godz. 16.00

 

 

Poradnia Diabetologiczna

Lek. Małgorzata Nowak Bieńkowskaspecjalista diabetolog

Poniedziałek   od godz. 15.00 do godz. 20.00

Wtorek            od godz. 07.00 do godz. 10.00

Środa              od godz. 15.00 do godz. 20.00

 

 

Poradnia Neurologiczna

Lek. Wiktor Soleckispecjalista neurolog

Czwartek        od godz. 8.00 do godz. 11.30

 

 

Poradnia Medycyny Sportowej

Lek. Bolesława Goleńuprawniona do wykonywania badań

Poniedziałek   od godz. 07.00 do godz. 10.30

Środa              od godz. 15.15 do godz. 20.00

Piątek              od godz. 15.15 do godz. 20.00

 

 

Poradnia Reumatologiczna

Lek. Irena Sochaspecjalista reumatolog

Środa              od godz. 15.45 do godz. 20.00

Piątek              od godz. 15.45 do godz. 20.00

 

Poradnia Dermatologiczna

Lek. Paweł Dudka specjalista dermatologii i wenerologii

Poniedziałek   od godz. 16.30 do godz. 19.00

Czwartek        od godz. 15.00 do godz. 20.00

 

 

Poradnia Alergologiczna

Dr nauk medycznych Ewa Półchłopek – specjalista alergolog

Piątek              od godz. 14.00 do godz. 18.00

 

Lek. Halina Lorenc – specjalista alergolog

Środa   od godz. 9.00 do godz. 15.00

 

 

Choroby Układu Krążenia /badania EKG wysiłkowe

Lek. Joanna Siedlecka

W terminie uzgadnianym telefonicznie

Rejestracja – tel.13 4352030, 13 4352031

 

 

Poradnia Psychiatryczna

Lek. Alicja Hoc- Filipczyk – specjalista psychiatrii

Poniedziałek   od godz.15.20 do godz. 20.00

Środa               od godz. 7.00 do godz. 11.00

Czwartek        od godz. 16.30 do godz. 20.00

Piątek              od godz. 14.00 do godz. 20.00

Mgr Barbara Dziurapsycholog

Wtorek            od godz. 15.15 do godz. 20.00

Czwartek        od godz. 15.15 do godz. 20.00

Piątek              od godz. 15.15 do godz. 20.00

 

 

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

 w zakresie świadczeń Zespołu Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

Poniedziałek   od godz. 14.00 do godz. 20.00

Wtorek            od godz. 12.00 do godz. 20.00

Środa              od godz. 8.00 do godz. 20.00

Czwartek        od godz. 9.00 do godz. 20.00

Piątek              od godz. 13.00 do godz. 20.00

 

 

Fizjoterapia Ambulatoryjna

Poniedziałek   od godz. 8.00 do godz. 18.00

Wtorek            od godz. 8.00 do godz. 18.00

Środa              od godz. 8.00 do godz. 18.00

Czwartek        od godz. 8.00 do godz. 18.00

Piątek              od godz. 8.00 do godz. 18.00