PRZYCHODNIA REJONOWA W JEDLICZU

PRZYCHODNIA REJONAWA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

tel. 13 43 520 30

      13 43 520 31

Poradnia Ogólna 

dni i godziny dostępności poradni

od poniedziałku  do piątku

miedzy godz. 8.00 a godz. 18.00


Lek. Bolesława Goleń – specjalista medycyny rodzinnej, specjalista chorób wewnętrznych

przyjmuje pacjentów:

Poniedziałek   od godz. 10.30 do godz. 14.45

Wtorek            od godz. 8.30 do godz. 13.30 

Środa              od godz. 11.00 do godz. 13.30          

Czwartek        od godz. 8.30 do godz. 13.30

Piątek              od godz. 8.30 do godz. 13.30

oraz realizuje wizyty domowe

Lek. Sabina Rąpała – specjalista chorób wewnętrznych

przyjmuje pacjentów:

Poniedziałek   od godz. 13.00 do godz. 18.00

Wtorek            od godz. 14.00 do godz. 16.00    

Środa              od godz. 11.30 do godz. 16.00          

Czwartek        od godz. 12.30 do godz. 15.30

Piątek              od godz. 12.00 do godz. 14.00  

oraz realizuje wizyty domowe

Dr nauk medycznych Sabina Dobosz – lekarz pediatra, specjalista w zakresie chorób zakaźnych

przyjmuje pacjentów:

Poniedziałek   od godz. 8.00 do godz. 12.30

Wtorek            od godz. 8.00 do godz. 11.30 

Środa              od godz. 13.00 do godz. 16.30          

Czwartek        od godz. 16.00 do godz. 17.40

Piątek              od godz. 8.30 do godz. 12.00

oraz realizuje wizyty domowe

Lek. Halina Lorenc – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista alergolog

przyjmuje pacjentów:

Poniedziałek   od godz. 8.00 do godz. 10.40

Piątek              od godz. 8.00 do godz. 10.40

oraz realizuje wizyty domowe

Lek. Barbara Bryś – specjalista chorób wewnętrznych

przyjmuje pacjentów:

Piątek              od godz. 15.00 do godz. 16.45

oraz realizuje wizyty domowe

Lek. Artur Stachowicz  – specjalista w zakresie medycyny rodzinnej, specjalista pediatra

przyjmuje pacjentów:

Wtorek            od godz. 15.30 do godz. 17.40

Piątek              od godz. 16.00 do godz. 17.30

oraz realizuje wizyty domowe

Lek. Aleksandra Kupaj lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie: pediatria

Przerwa w udzielaniu świadczeń do odwołania

Pobieranie materiału do badań analitycznych     

Poniedziałek   od godz. 7.00 do godz. 9.00

Wtorek            od godz. 7.00 do godz. 8.15 

Środa              od godz. 7.00 do godz. 9.00  

Czwartek        od godz. 7.00 do godz. 9.00

Piątek              od godz. 7.00 do godz. 9.00

           


SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA

 

Poradnia Dla Kobiet

Lek. Piotr Wajdaspecjalista położnictwa i ginekologii              

Poniedziałek   od godz. 14.30 do godz. 19.00

Czwartek        od godz. 14.30 do godz. 19.00         

Piątek              od godz. 14.30 do godz. 20.00

Lek. Jolanta Płutniak – specjalista położnictwa i ginekologii

Wtorek            od godz. 8.00 do godz. 12.30

Środa              od godz. 14.30 do godz. 20.00

Lek. Ewelina Gładysz – specjalista położnictwa i ginekologii

Poniedziałek   od godz. 8.00 do godz. 12.00

PUNKT POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ ANALITYCZNYCH

tel. 13 43 520 30

      13 43 520 31

GODZINY POBRAŃ:

PN-PT od 7:00 do 9:00

 

Poradnia Endokrynologiczna

Lek. Małgorzata Harasimowiczspecjalista endokrynolog

Poniedziałek   od godz. 7.30 do godz. 11.30

Wtorek            od godz. 14.00 do godz. 20.00

Środa              od godz. 7.30 do godz. 12.00

 

Poradnia Otolaryngologiczna

Lek. Paweł Rygiel specjalista otolaryngolog

Poniedziałek   od godz.15.15 do godz. 20.00

Wtorek            od godz. 16.00 do godz. 20.00

Czwartek        od godz. 16.00 do godz. 20.00

Poradnia Kardiologiczna

Lek. Małgorzata Krzanowskaspecjalista kardiolog

Wtorek            od godz. 15.15 do godz. 20.00

Czwartek        od godz. 15.15 do godz. 20.00

Poradnia Okulistyczna

Lek. Łucja Topolskaspecjalista okulistyki

Poniedziałek   od godz. 8.00 do godz. 15.00

Wtorek            od godz. 16.00 do godz. 20.00

Czwartek        od godz. 15.15 do godz. 20.00

Poradnia Diabetologiczna

Lek. Małgorzata Nowak Bieńkowskaspecjalista diabetolog

Poniedziałek   od godz. 15.00 do godz. 20.00

Wtorek            od godz. 07.00 do godz. 10.00

Środa              od godz. 15.00 do godz. 20.00

Poradnia Neurologiczna

Lek. Joanna Wasąg – Skorodyńskaspecjalista neurolog

Czwartek        od godz. 8.00 do godz. 13.00

Piątek              od godz. 16.00 do godz. 19.30

Poradnia Medycyny Sportowej

Lek. Bolesława Goleńuprawniona do wykonywania badań

Poniedziałek   od godz. 07.00 do godz. 10.30

Środa              od godz. 15.15 do godz. 20.00          

Piątek              od godz. 15.15 do godz. 20.00

Poradnia Reumatologiczna

Lek. Irena Sochaspecjalista reumatolog

Środa              od godz. 15.45 do godz. 20.00

Piątek              od godz. 15.45 do godz. 20.00

Poradnia Dermatologiczna

Lek. Paweł Dudka specjalista dermatologii i wenerologii

Poniedziałek   od godz. 16.30 do godz. 19.00

Czwartek        od godz. 15.00 do godz. 20.00

Poradnia Alergologiczna

Dr nauk medycznych Ewa Półchłopek – specjalista alergolog

Czwartek        od godz. 8.00 do godz. 14.00

Piątek              od godz. 14.00 do godz. 18.00

Lek. Halina Lorenc – specjalista alergolog

Środa   od godz. 9.00 do godz. 15.00

Choroby Układu Krążenia /badania EKG wysiłkowe

Lek. Joanna Siedlecka

W terminie uzgadnianym telefonicznie

Rejestracja – tel.13 4352030, 13 4352031

Poradnia Psychiatryczna

Lek. Alicja Hoc- Filipczyk – specjalista psychiatrii

Poniedziałek   od godz.15.20 do godz. 20.00

Środa               od godz. 7.00 do godz. 11.00

Czwartek        od godz. 15.20 do godz. 20.00

Piątek              od godz. 14.00 do godz. 20.00

Mgr Barbara Dziurapsycholog

Wtorek            od godz. 15.15 do godz. 20.00

Czwartek        od godz. 15.15 do godz. 20.00

Piątek              od godz. 15.15 do godz. 20.00

 

 

 

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

tel. 13 306 12 88

Poniedziałek   od godz. 8.00 do godz. 18.00

Wtorek            od godz. 8.00 do godz. 18.00 

Środa              od godz. 8.00 do godz. 18.00

Czwartek        od godz. 8.00 do godz. 18.00

Piątek              od godz. 8.00 do godz. 18.00