rehabilitacja lecznicza

Na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (POZ / rodzinnego oraz lekarza specjalisty) osoba  ubezpieczona ma  prawo do świadczeń zdrowotnych rehabilitacji leczniczej w celu zapobieżenia niepełnosprawności, jej usunięcia, ograniczenia lub złagodzenia jej skutków. Zapewniamy pacjentom możliwość skorzystania z rehabilitacji realizowanej w warunkach ambulatoryjnych wykonując zabiegi

– kinezyterapii

– laseroterapii

– światłolecznictwa

– elektroterapii

– krioterapii

– ultradźwięków

– hydroterapii

– masażu leczniczego

–  z wykorzystaniem pola magnetycznego niskiej częstotliwości

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja. Zabiegi fizjoterapeutyczne odbywają się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Z zabiegów fizjoterapeutycznych można skorzystać w dwóch lokalizacjach

  • Fizjoterapia Ambulatoryjna Jaszcze 8 38-460 Jedlicze
  • Fizjoterapia Ambulatoryjna ul. Traugutta 3 38-460 Jedlicze

Tutaj również można skorzystać z zabiegu wykonywanego z użyciem fali uderzeniowej – zabieg nie jest refundowany w ramach kontraktu z NFZ.