ZOZ Jedlicze

Usługi

Nasze Usługi

Zakres Usług Medycznych

Nasza placówka skupia się na zapewnianiu różnorodnych usług medycznych, obejmujących kompleksową opiekę zdrowotną, diagnostykę oraz leczenie. Dzięki temu możemy skutecznie odpowiadać na zróżnicowane potrzeby naszych pacjentów, działając w ramach dostępnych zasobów.

  • Podstawowa opieka zdrowotna

  • Pielęgniarska opieka długoterminowa

  • Opieka paliatywno – hospicyjna w domu pacjenta

  • Rehabilitacja lecznicza

  • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

  • Leczenie stomatologiczne

  • Opieka psychiatryczna

  • Zespół pomocy psychologiczno psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Przejdź do treści