USŁUGI

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu realizuje świadczenia  zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia  w rodzaju:

·         podstawowej opieki zdrowotnej

·          ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

·         leczenia stomatologicznego

·         opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych)

·         świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (w zakresie pielęgniarska opieka długoterminowa domowa)

·         opieka paliatywna i hospicyjna (w zakresie świadczenia w hospicjum domowym) 

·         rehabilitacja lecznicza (w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna)

 

Podstawowa opieka zdrowotna

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

OPIEKA PALIATYWNO – HOSPITACYJNA W DOMU PACJENTA

rehabilitacja
lecznicza

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

LECZENIE STomatologiczne

Opieka Psychiatryczna

Dzienny dom OPIEKI MEDYCZNEJ w Żarnowcu

Świadczenia zdrowotne są realizowanie w następujących placówkach medycznych:

Przychodnia Rejonowa w Jedliczu

OŚRODEK ZDROWIA W JASZCZWI

PUNKT LEKARSKI W POTOKU

PUNKT LEKARSKI W MODERÓWCE

Gabinet Stomatologiczny

W  SPG ZOZ Jedlicze w Jedliczu w ramach świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii realizowane jest program profilaktyki raka szyjki macicy.

Kto może korzystać z programu

Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat. które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka: zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immmunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka, badanie jest wykonywane co 12 miesięcy.

Badanie cytologiczne w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy realizowane jest bez skierowania.

 Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę.