ZOZ Jedlicze

Dyrektor SPG ZOZ W JEDLICZU

Od 03.07.2023 r. Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik powierzyła funkcję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotne w Jedliczu Pani Magdalenie Terleckiej – Mareckiej.
Pani Magdalena Terlecka-Marecka wykonując zawód radcy prawnego w ramach prowadzonej kancelarii od 2016 r. prowadziła obsługę prawną podmiotu. W czerwcu 2022 r.  ukończyła studia podyplomowe w zakresie:

  • zarządzanie w ochronie zdrowia
Przejdź do treści