ZOZ Jedlicze

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

Uprzejmie informujemy, iż SPG ZOZ w Jedliczu po przejściu pozytywnie kolejnych etapów kwalifikacji do powierzenia grantu z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w ramach POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami, zawarł umowę na przedsięwzięcie pn.”Dostępność Plus dla zdrowia w SPG ZOZ w Jedliczu”. Maksymalna wartość grantu wynosi 717 404,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie działań w zakresie wprowadzenia zmian architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych w SPG ZOZ w Jedliczu. Więcej informacji w zakładce „Projekty”.

Przejdź do treści