ZOZ Jedlicze

Podziękowania

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu składa serdeczne podziękowania dla Pani Jolanty Urbanik Burmistrz Gminy Jedlicze i Pani Joanny Bril Radnej Sejmiku Województwa za wspólne starania, które zaskutkowały utworzeniem Zespołu Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny. Od 01.02.2023 r. w SPG ZOZ w Jedliczu ul. Traugutta 3 będziemy realizować świadczenia zdrowotne w w/w zakresie bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ. Zespół poszerza dotychczasową działalność o usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne i terapię środowiskową dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia. Zespół oferuje diagnozę psychologiczną, pomoc doraźną (w tym interwencję kryzysową) jak i terapię długoterminową dla dzieci i młodzieży, i opiekunów. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych psychoterapeutów, psychologów oraz terapeutów środowiskowych zarówno w ośrodku jak i miejscu pobytu świadczeniobiorcy. Dane do kontaktu zawiera plakat informacyjny zamieszczony na naszej stronie www.

Przejdź do treści