ZOZ Jedlicze

Opieka paliatywno – hospicyjna w domu pacjenta

Świadczenia w opiece paliatywno-hospicyjnej to opieka medyczna sprawowana nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne schorzenia. Opieka ta sprawowana jest u kresu życia lub w fazie znacznego zaawansowania choroby. Celem opieki jest poprawienie jakości życia pacjentów i ich rodzin w ostatniej fazie choroby, która nie poddaje się leczeniu przyczynowemu.

W ramach opieki paliatywno-hospicyjnej zapewniamy:

  • zwalczanie wszechogarniającego bólu
  • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych
  • pielęgnację
  • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych
  • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia
  • edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników

Warunkiem objęcia opieką paliatywno-hospicyjną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest:

  • posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • pisemna zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną i hospicyjną w domu pacjenta.

SPG ZOZ w Jedliczu realizuje świadczenia w opiece paliatywno-hospicyjnej w ramach hospicjum domowego, czyli opieki prowadzonej w domu chorego. Zespół hospicyjny współpracując z rodziną roztacza opiekę nad pacjentem w jego domu, w sytuacji, gdy jest on już wypisany ze szpitala, po ostatnich zabiegach zwalczających chorobę, jakie można było przeprowadzić z medycznego punktu widzenia.

Lokalizacje

Zespół lekarzy i pielęgniarek, którzy świadczą usługi medyczne dla pacjentów hospicyjnych. Opieka odbywa się w domu pacjenta. Po szczegóły zapraszamy do kontaktu.
Przejdź do treści