ZOZ Jedlicze

Pielęgniarska opieka długoterminowa

W ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej realizujemy świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów przewlekle chorych przebywających w domu, wymagających systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. W ramach opieki długoterminowej pielęgniarki:

  • wykonują zabiegi pielęgnacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
  • przygotowują chorego i jego rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji, w tym do radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością,
  • prowadzą edukację zdrowotną.
  • pomagają w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji obłożnie chorego w domu

Warunkiem objęcia pielęgniarską opieką długoterminową  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest:

  • posiadanie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
  • pisemna zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie pielęgniarską opieką długoterminową,
  • kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej.

Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta.

Lokalizacje

Ze świadczeń długoterminowej opieki pielęgniarskiej można skorzystać w tych lokalizacjach:
Przejdź do treści